fbpx

SILVER SENIOR ON YKSITYINEN SUOMALAINEN HENKILÖSTÖ-PALVELUALAN LIIKEYRITYS

Silver Senior on tunnistanut työelämän suuren murroksen, jossa hyödynnetään riittämättömästi varttuneemman väestön pitkää työ- ja elämänkokemuksen mukanaan tuomaa panosta ja osaamista. Varttuneempien ikäluokkien parempi työllistäminen ja heidän työllistämisasteensa nostaminen on nopea ja tehokas tapa hyödyntää maassamme olevaa työvoimapotentiaalia.

MISSIO

 • Silverin tehtävänä on varttuneemman työvoiman tehokkaampi työllistäminen.
 • Intohimomme on varttuneempien ikäluokkien työllistämisessä ja heidän tarjoamansa työvoimavarannon hyödyntämisessä.

VISIO 2025

 • Olemme nopeasti kasvava henkilöstöpalvelualan markkinajohtaja 50+-ikäisen väestön työllistäjänä.
 • Olemme halutuin työnantaja kohderyhmässä ja toimialan kannattavimpia yrityksiä.
 • Olemme tunnustettu ja yhteiskuntavastuullinen toimija vanhempien ikäluokkien työllistämisessä

 ARVOT

 • Silver Senior luottaa arvoihin ja vahvaan yrityskulttuuriin
ASENNE JA KOKEMUS
ARVOSTUS JA INHIMILLISYYS
LUOTTAMUS JA ROHKEUS
POSITIIVISUUS JA TULEVAISUUS

SILVER SENIOR ON

 • Ravistelemassa senioreiden työllistämiseen liittyviä ennakkokäsityksiä
 • Luomassa ja panostamassa senioreiden työllistämiseen aidosti ja innostavasti
 • Aito ja ihmisläheinen kumppani
 • Aktiivinen toimija kehittämässä senioreiden työllistämistä suosivaa toimintaympäristöä
 • Ennakkoluuloton edelläkävijä kokeilemalla uusia senioreiden työllistämistä helpottavia keinoja ja digitalisaation mukana tuomia mahdollisuuksia

TYÖSTÄ ELINVOIMAA
Innovatiivista edelläkävijyyttä 50+työllistäjänä

Euroopan unionin aluekehitysrahasto on myöntänyt Silver Senior Oy.lle kehittämisavustusta Innovatiivista edelläkävijyyttä 55+ työmarkkinoille -hankkeeseen

Hankkeen aikana luodaan sosiaalisia innovaatioita, jotka edistävät 55+ ikäisten työllistymistä, työelämän tasa-arvoistumista ja työurien pidentymistä. Hankkeen avulla parannetaan varttuneempien (55-74) ikäluokkien työllisyysastetta ja kasvatetaan eläkkeen ohella tehtävän työn määrää.

Henkilöstövuokraustoimialan liikevaihdon kehitys 2014 – 2018 perustuen Tilastokeskuksen toimialan tilastointitietoihin. Henkilöstöpalvelumarkkina on kasvanut erityisesti joustavien ja uusien työtapojen lisääntyessä, sekä monipuolinen henkilöstökehittämisen trendi tukevat markkinakasvun jatkumista – myöskin korona-epidemian jälkeen. 

Henkilöstövuokraus ja vuokratyö on joustava ja tehokas tapa kohdata organisaation henkilöstötarpeita. Organisaation johdon ja esimiesten aikaa vapautuu rekrytoinnista ja henkilöstöasioista ydinliiketoimintaan.

Silver Seniorin tehtävänä on varttuneempien ikäluokkien työllistäminen ja heidän tarjoaman työvoimavarannon tehokkaampi hyödyntäminen

Silver Senior on tuomassa markkinoille uudenlaisen henkilöstöpalveluyrityksen, jonka tarkoituksena on tarjota työmahdollisuuksia varttuneemmille työn hakijoille.
Tärkeää on myös saada passiivisesti työtä kaipaavien varttuneempien herättäminen tiedostamaan heidän arvonsa ja saada heidät hakeutumaan työhön omien ehtojensa mukaisesti.

Silver Senior haluaa ravistella vanhemman väestön työllistämiseen liittyviä ennakkoluuloja ja panostaa varttuneemman työväestön työllistämiseen innovatiivisesti.

Silver Senior on aktiivinen toimija kehittämässä senioreiden työllistämistä suosivaa toimintaympäristöä, jolloin:

 • varttuneempien (50-74) ikäluokkien työllisyysastetta nostetaan ja
 • eläkkeen ohella tehtävän työn määrää kasvatetaan.