SILVER 50+ ON YKSITYINEN SUOMALAINEN HENKILÖSTÖPALVELUALAN YRITYS

Silver 50+ on tunnistanut työelämän suuren murroksen, jossa hyödynnetään riittämättömästi varttuneemman väestön pitkää työ- ja elämänkokemuksen mukanaan tuomaa panosta ja osaamista. Varttuneempien ikäluokkien parempi työllistäminen ja heidän työllistämisasteensa nostaminen on nopea ja tehokas tapa hyödyntää maassamme olevaa työvoimapotentiaalia.

MISSIO

 • Silverin tehtävänä on varttuneemman työvoiman tehokkaampi työllistäminen.
 • Intohimomme on varttuneempien ikäluokkien työllistämisessä ja heidän tarjoamansa työvoimavarannon hyödyntämisessä.

VISIO 2025

 • Olemme nopeasti kasvava henkilöstöpalvelualan markkinajohtaja 50+-ikäisen väestön työllistäjänä.
 • Olemme halutuin työnantaja kohderyhmässä ja toimialan kannattavimpia yrityksiä.
 • Olemme tunnustettu ja yhteiskuntavastuullinen toimija 50 – 64 vuotiaitten  työllistämisessä.

 ARVOT

 • Silver 50+ toimii päivittäisessä työssään arvojensa mukaisesti.
ASENNE JA KOKEMUS
ARVOSTUS JA INHIMILLISYYS
LUOTTAMUS JA ROHKEUS
POSITIIVISUUS JA TULEVAISUUS

SILVER 50+

 • Ravistelee 50+ -ikäisten työllistämiseen liittyviä ennakkoluuloja.
 • Panostaa 50+ työnhakijoiden  työllistämisen tapoihin ja työllistymiskanaviin aidosti ja innovatiivisesti.
 • Kehittää 50+ ikäryhmän työllistämistä suosivaa toiminta- ja asenneympäristöä.
 • Tarjoaa kanavan eläkkeen ohella tehtävään työhön.
 • Nostaa omilla rekrytoinneillaan 50 – 64 vuotiaitten työllisyysastetta.

 

Olemme Henkilöstöala HELA ry:n jäsenyritys. Noudatamme omassa toiminnassamme yhdistyksen yleisiä sopimusehtoja, toimimme vastuullisesti sekä olemme mukana kehittämässä henkilöstöpalvelualan toimintaa. Tutustu yleisiin sopimusehtoihin tästä.

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR TEMPORARY AGENCY WORK

HENKILÖSTÖALAN REKRYTOINTIA KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

GENERAL TERMS OF CONTRACT FOR RECRUITMENT IN THE PRIVATE EMPLOYMENT SECTOR

TYÖSTÄ ELINVOIMAA

Euroopan unionin aluekehitysrahasto on myöntänyt Silver Senior Oy.lle kehittämisavustusta Innovatiivista edelläkävijyyttä 55+ työmarkkinoille -hankkeeseen

Hankkeen aikana luodaan sosiaalisia innovaatioita, jotka edistävät 55+ ikäisten työllistymistä, työelämän tasa-arvoistumista ja työurien pidentymistä. Hankkeen avulla parannetaan varttuneempien (55-74) ikäluokkien työllisyysastetta ja kasvatetaan eläkkeen ohella tehtävän työn määrää.