fbpx

SILVER 50+ ON YKSITYINEN SUOMALAINEN HENKILÖSTÖPALVELUALAN YRITYS

Silver 50+ on tunnistanut työelämän suuren murroksen, jossa hyödynnetään riittämättömästi varttuneemman väestön pitkää työ- ja elämänkokemuksen mukanaan tuomaa panosta ja osaamista. Varttuneempien ikäluokkien parempi työllistäminen ja heidän työllistämisasteensa nostaminen on nopea ja tehokas tapa hyödyntää maassamme olevaa työvoimapotentiaalia.

MISSIO

 • Silverin tehtävänä on varttuneemman työvoiman tehokkaampi työllistäminen.
 • Intohimomme on varttuneempien ikäluokkien työllistämisessä ja heidän tarjoamansa työvoimavarannon hyödyntämisessä.

VISIO 2025

 • Olemme nopeasti kasvava henkilöstöpalvelualan markkinajohtaja 50+-ikäisen väestön työllistäjänä.
 • Olemme halutuin työnantaja kohderyhmässä ja toimialan kannattavimpia yrityksiä.
 • Olemme tunnustettu ja yhteiskuntavastuullinen toimija 50 – 64 vuotiaitten  työllistämisessä.

 ARVOT

 • Silver 50+ toimii päivittäisessä työssään arvojensa mukaisesti.
ASENNE JA KOKEMUS
ARVOSTUS JA INHIMILLISYYS
LUOTTAMUS JA ROHKEUS
POSITIIVISUUS JA TULEVAISUUS

SILVER 50+

 • Ravistelee 50+ -ikäisten työllistämiseen liittyviä ennakkoluuloja.
 • Panostaa 50+ työnhakijoiden  työllistämisen tapoihin ja työllistymiskanaviin aidosti ja innovatiivisesti.
 • Kehittää 50+ ikäryhmän työllistämistä suosivaa toiminta- ja asenneympäristöä.
 • Tarjoaa kanavan eläkkeen ohella tehtävään työhön.
 • Nostaa omilla rekrytoinneillaan 50 – 64 vuotiaitten työllisyysastetta.

 

TYÖSTÄ ELINVOIMAA

Euroopan unionin aluekehitysrahasto on myöntänyt Silver Senior Oy.lle kehittämisavustusta Innovatiivista edelläkävijyyttä 55+ työmarkkinoille -hankkeeseen

Hankkeen aikana luodaan sosiaalisia innovaatioita, jotka edistävät 55+ ikäisten työllistymistä, työelämän tasa-arvoistumista ja työurien pidentymistä. Hankkeen avulla parannetaan varttuneempien (55-74) ikäluokkien työllisyysastetta ja kasvatetaan eläkkeen ohella tehtävän työn määrää.

Henkilöstövuokraustoimialan liikevaihdon kehitys 2014 – 2018 perustuen Tilastokeskuksen toimialan tilastointitietoihin. Henkilöstöpalvelumarkkina on kasvanut erityisesti joustavien ja uusien työtapojen lisääntyessä, sekä monipuolinen henkilöstökehittämisen trendi tukevat markkinakasvun jatkumista – myöskin korona-epidemian jälkeen.