IS Yrittäjät 29.10: Varttuneemmasta ikäluokasta apua työvoimapulaan

Henkilöstöpalveluyritys Silver Senior Oy tarjoaa työllistymismahdollisuuksia eri toimialojen kokeneille osaajille.

Vuoden verran toiminut Silver 55+ on verkostoitunut yritysten kanssa, jotka suhtautuvat myönteisesti iällisesti monimuotoiseen työyhteisöön ja työllistävät varttuneita työnhakijoita.

 Vuokratyö on osoittautunut hyväksi tavaksi varttuneiden työllistämisessä, toteaa Silver 55+ henkilöstöpalveluyrityksen toimitusjohtaja ja perustaja Seppo Niva.

Yritysten kynnys työllistää 55 vuotta täyttäneitä on matalampi, kun henkilöstöpalveluyritys toimii työnantajana. Vuokratyö voi olla myös usein ovi täyspäiväiseen ja vakituiseen työsuhteeseen.

– On tavallista, että henkilö palkataan suoraan asiakasyritykseen, kun yrityksessä on nähty hänen osaamisensa ja motivaationsa, kertoo Silverin liiketoimintajohtaja Outi Lähteenmäki.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan: newspool.fi/varttuneemmasta-ikaluokasta-apua-tyovoimapulaan/