KANSANTALOUDEN MURROSVAIHE

 • Väestörakenne muuttuu elinikien pidentymisen ja alhaisen syntyvyyden takia
 • Varttuneemman väestön osan (55-74)  osuus kasvaa.
 • Eliniänodote kasvaa, joka perustuu varttuneemman väestön parempaan terveydentilaan.
 • Huoltosuhteella tämä kehitys on merkittävän suuri haaste ja kehitykseen on pakko kyetä vaikuttamaan.
 • Väestö keskittyy muutamille alueille ja kaupungistuminen jatkuu.
 • Väestörakenne monimuotoistuu myös maahanmuuton johdosta.

TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAKEHITYS

 • Yritykset ja organisaatiot kohtaavat yhä enemmän ja yhä haastavampia ongelmia liittyen rekrytointiin ja työvoiman määrällisen ja laadulliseen saatavuuteen.
 • Uusia työvoimalähteitä on kehitettävä ja saatava työmarkkinoille.
 • Nykyisiä ja potentiaalisia työvoimavarantoja on hyödynnettävä tehokkaammin.
 • Varttuneemman väestön tarjoama potentiaali on mittava ja laadultaan selvästi aiempaa parempi (osaaminen, kokemus, terveys).
 • Työtä organisoidaan uusin muodoin. Perinteinen jaottelu työttömiin, työllisiin, palkansaajiin ja yrittäjiin muuttuu, kun alustatalouden ja kevytyrittäjien (sis. “eläkeläisfreelancerit”) ja eri välitiloissa olevien henkilöiden määrä kasvaa.
 • Teknologia tehostaa työtä ja muuttaa ammattirakenteita ja -nimikkeitä. Muuttuvat ammatit ja lisääntyvä teknologia edellyttävät enemmän sopeutumis- ja omaksumiskykyä.Kokonaisuutena ottaen palvelualojen rooli työmarkkinoilla tulee kasvamaan

TULEVAISUUDEN TYÖNTEKIJÄT

 • Edellä todetun mukaisesti väestörakenteen ja työkyvyn kehitys, työsisällön muutokset ja työntekomuotojen moninaistuminen vaikuttavat suoraan tulevaisuuden työntekijöiden profiileihin.
 • Automaatio ja digitalisaatio sekä lopettavat että luovat uusia työpaikkoja.
 • Asenne työtä kohtaan muuttuu, mielekäs työ ja sosiaalinen ympäristö motivoivat ja arvomaailma vaikuttaa lisääntyvästi työelämään liittyviin toiveisiin ja odotuksiin
 • Verkkokurssit

  ELÄKKEELTÄ TÖIHIN – VERKKOVALMENNUS

  29,00  sis alv 24%

  Miksi tämä kurssi?

  •   Haluamme auttaa Sinua löytämään mielekkään työn ja saamaan lisää merkityksellisyyttä ja vaurautta elämääsi.

  Lähtökohta

  •   Työtulot eivät vähennä maksussa olevan vanhuuseläkkeen määrää.
  •   Palkkatyöstä karttuu lisää eläkettä.

  Verkkokurssi sisältää orientaatio-osan ja neljä erillistä moduulia.

  Tutustu valmennukseen tarkemmin.

 • Verkkokurssit

  ITSETUNTEMUS-VALMENNUS

  29,00 89,00  sis alv 24%

  EI TARVITSE KUULE VOIDA HUONOSTI, ELLEI ITSE HALUA!
  Itsetuntemuksen lisääminen vie sinua kohti parempaa elämänlaatua!

  “Tieto EI lisää tuskaa!” Tämä ei pidä paikkaansa, vaikka hoettu lause onkin. Kaikki tietämys omasta itsestä on vain hyväksi ja kannustaa edelleen!  MINÄ olen tärkein itselleni-kun MINÄ voin hyvin, niin läheisenikin voivat paremmin!

  1 moduuli maksaa 29,00 €
  5 moduulia yhdessä maksaa 89,00 €

  Tutustu valmennukseen tarkemmin.

 • Verkkokurssit

  TIEKARTTA ELÄKKEEN ODOTUSHUONEESTA TULOKSELLISEEN TYÖHÖN – ESIHENKILÖILLE

  69,00  sis alv 24%
  •   Haluatko, että teillä on käytettävissä osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa?
  •   Haluatko, että työpaikkasi on edelläkävijä varttuneiden vahvuuspotentiaalin hyödyntämisessä (diversiteetti)?
  •   Haluatko, että teillä toteutuu toimintakulttuuri, joka saa työntekijäsi kokemaan itsensä tarpeelliseksi ja osaksi organisaatiota koko työuran ajan (inkluusio)?

  Olemme laatineet tiekartan ja askelmerkit, joilla nämä saadaan toteutumaan.

  Miten osaat johtaa monimuotoista työyhteisöäsi ja työntekijääsi niin, että hän voi käyttää voimavarojaan ja vahvuuksiaan? Autamme helpon verkkovalmennuksen avulla. Verkkokurssi sisältää 5 moduulin videovalmennuksen ja siihen liittyvän erillisen orientaatiomateriaalin.

  Tutustu valmennukseen tarkemmin.

 • Verkkokurssit

  TIEKARTTA ELÄKKEEN ODOTUSHUONEESTA MERKITYKSELLISEEN TYÖHÖN – TYÖNTEKIJÖILLE

  69,00  sis alv 24%

  Haluatko johtaa omaa työuraasi?
  Haluatko tehdä merkityksellistä työtä työuran päättymiseen saakka?
  Haluatko, että sinua ja osaamistasi arvostetaan?

  Olemme laatineet tiekartan ja askelmerkit, joilla nämä asiat saadaan toteutumaan.

  Varttuneena työntekijänä olet työpaikkasi todellinen moniosaaja. Osaatko tunnistaa oman osaamisesi ja siihen liittyvän arvon? Valmennus keskittyy työvuosiin eläkeiän lähestyessä ja antaa käytännön askelmerkkejä, miten näistä vuosista on mahdollista saada merkityksellisiä ja tuloksellisia juuri sinulle.

  Verkkokurssi sisältää 5 moduulin videovalmennuksen ja siihen liittyvän erillisen orientaatiomateriaalin.

  Tutustu valmennukseen tarkemmin