TYÖMARKKINAT OVAT MURROKSESSA

 • Työikäinen väestö vähenee Suomessa ja 50 – 64 vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa.
 • Eläkeläisten määrä kasvaa.
 • Työvoiman saatavuuden haasteet heikentävät kansantalouden kasvupotentiaalia.
 • Työvoiman kohtaanto-ongelmaa ei ole saatu ratkaistua.
 • Väestö keskittyy muutamille alueille ja kaupungistuminen jatkuu.
 • Työvoimapulan ratkaisua joudutaan hakemaan usealla keinolla: 50+ -ikäisten työntekijöiden paremmalla työllistämisellä, eläkkeen ohella tehtävällä työllä, työperäisellä maahanmuutolla sekä digitalisaatiolla.

OSAAVASTA TYÖVOIMASTA ON PULA

 • Yritykset ja organisaatiot kohtaavat yhä enemmän ja yhä haastavampia ongelmia liittyen rekrytointiin sekä  työvoiman määrällisen ja laadulliseen saatavuuteen.
 • Nykyisiä ja potentiaalisia työvoimavarantoja ei hyödynnetä täysimääräisesti.
 • Varttuneemman väestön tarjoama potentiaali on mittava ja laadultaan selvästi aiempaa parempi (osaaminen, työelämätaidot, terveys).
 • Uudet työpaikat ja-tehtävät edellyttävät lisäkouluttautumista kaikenikäisiltä  työntekijöiltä.
 • Työtä tehdään useilla tavoilla. Perinteinen jaottelu työttömiin, työllisiin, palkansaajiin ja yrittäjiin hämärtyy, kun alustatalouden ja kevytyrittäjien määrä kasvaa.
 • Muuttuvat ammatit ja lisääntyvä teknologia edellyttävät työntekijöiltä sopeutumis- ja omaksumiskykyä

TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAT

 • Työntekijöiden pitäminen työelämässä eläkeikään asti edellyttää joustavampia toimenkuvia ja työtehtäviä sekä varttuneiden ihmisten työpanoksen parempaa arvostamista.
 • Työnteko eläkkeen ohella on rakennettava taloudellisesti kannattavaksi.
 • Työelämän joustot sekä erilaiset tavat tehdä töitä ovat tulleet jäädäkseen.

Työllisyysasteemme ikäryhmässä 55 – 64 vuotiaat on 2018 tehdyn Eurostatin tutkimuksen mukaan yli 12 %-yksikköä jäljessä Ruotsia edelleen, mikä tarkoittaa että Suomessa on suhteellisesti yli 50 000 työllistä (55-64v) vähemmän kuin Ruotsissa