fbpx

KANSANTALOUDEN MURROSVAIHE

 • Väestörakenne muuttuu elinikien pidentymisen ja alhaisen syntyvyyden takia
 • Varttuneemman väestön osan (50-74)  osuus kasvaa.
 • Eliniänodote kasvaa, joka perustuu varttuneemman väestön parempaan terveydentilaan.
 • Huoltosuhteella tämä kehitys on merkittävän suuri haaste ja kehitykseen on pakko kyetä vaikuttamaan.
 • Väestö keskittyy muutamille alueille ja kaupungistuminen jatkuu.
 • Väestörakenne monimuotoistuu myös maahanmuuton johdosta.

TULEVAISUUDEN TYÖMARKKINAKEHITYS

 • Yritykset ja organisaatiot kohtaavat yhä enemmän ja yhä haastavampia ongelmia liittyen rekrytointiin ja työvoiman määrällisen ja laadulliseen saatavuuteen.
 • Uusia työvoimalähteitä on kehitettävä ja saatava työmarkkinoille.
 • Nykyisiä ja potentiaalisia työvoimavarantoja on hyödynnettävä tehokkaammin.
 • Varttuneemman väestön tarjoama potentiaali on mittava ja laadultaan selvästi aiempaa parempi (osaaminen, kokemus, terveys).
 • Työtä organisoidaan uusin muodoin. Perinteinen jaottelu työttömiin, työllisiin, palkansaajiin ja yrittäjiin muuttuu, kun alustatalouden ja kevytyrittäjien (sis. “eläkeläisfreelancerit”) ja eri välitiloissa olevien henkilöiden määrä kasvaa.
 • Teknologia tehostaa työtä ja muuttaa ammattirakenteita ja -nimikkeitä. Muuttuvat ammatit ja lisääntyvä teknologia edellyttävät enemmän sopeutumis- ja omaksumiskykyä.Kokonaisuutena ottaen palvelualojen rooli työmarkkinoilla tulee kasvamaan

TULEVAISUUDEN TYÖNTEKIJÄT

 • Edellä todetun mukaisesti väestörakenteen ja työkyvyn kehitys, työsisällön muutokset ja työntekomuotojen moninaistuminen vaikuttavat suoraan tulevaisuuden työntekijöiden profiileihin.
 • Automaatio ja digitalisaatio sekä lopettavat että luovat uusia työpaikkoja.
 • Asenne työtä kohtaan muuttuu, mielekäs työ ja sosiaalinen ympäristö motivoivat ja arvomaailma vaikuttaa lisääntyvästi työelämään liittyviin toiveisiin ja odotuksiin

Työllisyysasteemme ikäryhmässä 55 – 64 vuotiaat on 2018 tehdyn Eurostatin tutkimuksen mukaan yli 12 %-yksikköä jäljessä Ruotsia edelleen, mikä tarkoittaa että Suomessa on suhteellisesti yli 50 000 työllistä (55-64v) vähemmän kuin Ruotsissa