fbpx

Tästä löydät 25.8. Työstä elinvoimaa -tapahtuman chatin kysymykset ja vastaukset

Kysymyksiin vastasi Silver Seniorilta Outi Lähteenmäki.

Jos haluat kysellä lisää tai muuten vaan jutella aiheesta, niin olethan yhteydessä.

CHAT KYSYMYKSET: 

Ammattiryhmien erityispiirteet ja joustojen huomioiminen niissä.

Antilta hyvä nosto. Liittyy erityisen paljon mm. Maran ja Hoiva-alan työtehtäviin. Mielestämme työpaikoilla tulisi kyetä luomaan uusia toimenkuvia, joissa varttuneiden vahvuudet esim. tiimien johtamisessa, työvuorojen suunnittelussa ja asiakaspalvelun erityiskysymyksissä huomioitaisiin nykyistä paremmin. Nykyään on liikaa vallalla ”kaikki tekevät kaikkea tai muuten et työtä saa” -ajattelu. 55+ ei välttämättä enää ole halukas yötöihin, kun taas joku nuorempi tekee töitä yöaikaan ihan mielellään. Hoiva-alalla mahtava esimerkki uudistumisesta on etälähihoitajan työ. Näitä tarvitaan lisää. Tässä toki saattaa myös TES-sääntely ja etujärjestöjen jakautuneet mielipiteet tuoda mutkia matkaan, mutta toivotaan, että uudenlaisista toimenkuvista saataisiin konkreettinen työkalu 55+-työllisyyden parantamiseen.

55+ kohderyhmälle suunnatut palvelut

Maarit, olet asian ytimessä kysymyksesi kanssa. Palveluita on huonosti saatavilla. Nuorille on koulutusta, maahanmuuttajille on koulutusta, osatyökykyisille on palveluita ja onneksi myös eläkeikää lähestyville on tullut valmennusta – mutta täysin työkykyisille 55+ työnhakijoille harvemmin palveluita löytyy. Työstä elinvoimaa -tutkimustulokset antoivat erityisen huonon arvosanan julkisille työllistämispalveluille. Tilanne kertoo siitä, että 55+ -ikäryhmä on jotenkin näkymätön. Itsekin olin tovin työttömänä 50+ työnhakijana ja täytyy todeta, että se oli silmiä avaava kokemus kaikessa karmeudessaan. Tästä syystä olikin helppo lähteä Sepon mukaan Silver Senioriin töihin ja osakkaaksi. Työsarkaa riittää – tarjoamme työllistymiskanavia ja etsimme työpaikkoja kokeneille 55+ -tekijöille. Koemme päivittäin paitsi työn iloa myös vahvaa tunnetta siitä, että se mitä teemme on oikeasti merkityksellistä.

Miksi 55+ työllistäminen ei tunnu kiinnostavan nuoria?

Kuten Sirpa toteat, on totta, että tämän aiheen ympärillä puuhaavat melko lailla itsekin 55+ -ikäiset. Lienee niin, että työelämässä asenteet ja väärä tieto 55+ -työllistämisen riskeistä ovat niin syvälle juurtuneet ihmisten mieliin, että meidän ikäiset on helppo sivuuttaa – ihan tahattomastikin. Veikkaisin myös, että suurimmassa osassa yrityksiä ei ole olemassa ikästrategiaa eikä rekrytoiville esimiehille juurikaan kerrota monimuotoisen työyhteisön eduista. Se, että alati pienenevä joukko työikäisiä joutuu kustantamaan alati kasvavan porukan eläkkeet, on kyllä tiedossa, mutta kenties se koetaan niin makrotason asiana, ettei huomata, että siihen voi ihan omilla päätöksillä vaikuttaa, jos on sellaisessa positiossa, että pääsee päättämään, keitä yrityksiin palkataan. 

Millä toimialoilla tai missä ammattiryhmissä konkariosaamista arvostetaan?

Antti, tutkimuksemme mukaan 55+ työntekijöiden määrä oli keskimääräistä suurempi muihin toimialoihin verrattuna taloushallinto-, sosiaali- ja terveys- sekä rahoitusalalla.

Työnhakijoiden kyky tuoda osaamisensa esiin ansioluettelossa ja työhaastatteluissa.

Pirjolta tärkeä ja hyvä huomio. Usein varttuneilla on laaja osaaminen, joka antaisi mahdollisuuden tehdä monenlaisia työtehtäviä, mutta aika harvoin uskalletaan hakea työtehtävää toiselta toimialalta tai jos tehtävänimike on eri kuin missä roolissa on aiemmin työskennellyt. Vahvuuksien korostaminen ei ole muutenkaan suomalaisille kovin helppoa. Toisaalta työnantajiltakin puutuu kyky nähdä sitä, että osaaminen ei läheskään aina ole puhtaasti ammattisidonnaista. Puutarhuri saattaa olla loistava logistiikka-alan työntekijä tai toimistoassistentti pärjätä mainosti apteekin asiakaspalvelussa. 

Mielestämme 55+ työhaussa erityisen suuri haaste on se, että hakijat tyypillisesti lähettävät kymmeniä tai jopa satoja työpaikkahakemuksia, joihin ei edes viitsitä vastata – ei vaikka CV:si oli viimeisen päälle hiottu. Et siis saa edes kiitos ei -vastausta – sinua ei noteerata – olet olematon. Tämä murentaa ihmisen uskoa siihen, että se työpaikka vielä joskus löytyy.

Mietimme, miten voisimme olla avuksi tässä ja olemme parhaillamme viimeistelemässä aiheen tiimoilta Itsetunto webinaarisarjaa. Toivomme sen rohkaisevan ihmisiä sietämään työnhaun pettymyksiä ja tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehitysalueensa. Koulutus ilmestyy verkkokauppaamme syksyn aikana. 

Lähijohtamisen laatu.

Olet niin oikeassa Marketta. Esimiehen pitäisi olla ennen kaikkea mahdollistaja ja huolehtia siitä, että jokainen työntekijä voisi antaa itsestään parhaan osaamisensa. Esimiestyössä on useissa työpaikoissa paljon parantamisen varaa, eivätkä kehitysalueet liity suinkaan pelkästään suhtautumiseen 55+ työntekijöihin. Uskomme Silverillä siihen, että jos yrityksissä ikästrategia otetaan ylimmän johdon agendalle ja rekrytoivia esimiehiä koulutetaan myös iällisesti monimuotoisen johtamisen hyötyihin, asiassa liikutaan oikeaan suuntaan. Walk your talk – toimii tässäkin muutostyössä hyvänä keinona.

Mara ala

Mielenkiintoinen tutkimustulos, kiitos sen jakamisesta Pirjo. Työstä elinvoimaa tutkimustuloksista nousi vähän toisenlainen löydös: Mara ala näkyi siinä miltei eniten nuoria suosiva. Samaa olemme huomanneet itse, kun keskustelemme asiakasyritystemme kanssa, varttuneita ei oikein haluta ottaa töihin. Toisaalta kaikki varttuneetkaan eivät halua tehdä vuorotyötä / yövuoroja. Tällä hetkellä tilanne on Mara-alalla niin huono, että varttuneetkin varmasti otetaan töihin, mikäli hyvä tekijä löytyy – ts. pakko on hyvä muutosagentti, jos tästä työvoimapulasta haluaisi jotain positiivista löytää. 

Täsmäkoulutus

Olemme täsmälleen samaa mieltä kanssasi täsmäkoulutuksista Maarit. Olisi hienoa, jos voisimme testata koulutusrahan maksamista sellaiselle yritykselle, joka palkkaa 55+ työntekijän. Koulutuksen pitäisi olla jotain konkreettista esim. yrityksen oman SAP-järjestelmän käyttö, CRM- tai työvuorojärjestelmän opettelu tai vaikkapa WordPress sivujen ylläpitokoulutus. Nämä ovat juuri niitä töitä, joista puhutaan digitaitoina ja ei niiden opettelu kovin vaikeaa oikeasti ole. Oppimishalukkuus 55+ -ikäryhmässä on suuri Työstä elinvoimaa -tutkimuksemme mukaan.