fbpx

FI      EN

ssoy50

SILVER SENIOR ÄR ETT FINLÄNDSKT PRIVATÄGT PERSONALUTHYRNINGSFÖRETAG

Silver Senior har identifierat den stora vändpunkten i arbetslivet där man inte utnyttjar tillräckligt den äldre befolkningens långa arbets- och livserfarenhet. Anställning av äldre åldersklasser och höjning av deras anställningsgraden är ett snabbt och effektivt sätt att utnyttja vårt lands arbetskraftspotential.

VÅR MISSION
Silvers uppdrag är att sysselsätta effektivare den äldre arbetskraften.

Vår passion ligger i att sysselsätta de äldre åldersgrupperna och utnyttja
deras arbetskraftspotential.

SILVER SENIOR LITAR PÅ VÄRDEN OCH STARK FÖRETAGSKULTUR

SILVER SENIOR

• Omskakar fördomar gällande sysselsättning av seniorer
• Satsar genuint och innovativt på seniorers sysselsättning
• Är en genuin och människonära partner
• Arbetar aktivt för att utveckla miljön så att den främjar anställning av seniorer
• En fördomsfri banbrytare som använder olika nya hjälpmedel för att underlätta
sysselsättningen av seniorer och visa möjligheter som digitalisationen medför

FÖRDELAR

FÖRDELAR FÖR VÅRA ARBETSTAGARE

Vi fokuserar på och specialiserar oss för att betjäna 50+ ålders segmentet
-Vi anser att det är viktigt att lyssna på våra arbetstagare.

Meningsfullt arbete och arbetets sociala omgivning har en inverkan på både psykiska och fysiska välmåendet.
– Tidigare forskning visar att arbete ger mer livsglädje!

Arbete ökar samt påverkar det ekonomiska välmåendet.

Till senior-arbetstagare bjuder vi mångsidiga möjligheter att arbeta inom olika branscher och positioner.

Möjligheten att vara del av ett effektivt samhälle. Använda den egna långa arbetserfarenheten till godo i samhället.

Arbetet kan göras enligt egna preferenser regelbundet antingen full- eller deltid eller mer tillfälligt.

FÖRDELAR FÖR VÅRA KUNDER

Personaluthyrning är ett flexibelt och effektivt sätt att hantera organisationens arbetskraftsbehov. Ledningen och förmännen kan använda resurser på kärnverksamheten då inte tid går ut på att hantera rekryterings- och personaluppgifter.

Senior-arbetstagarnas vilja och kunskap att fårhålla sig motiverade och lojala till arbetet beror på:

• Intresset till arbete och den sociala  miljön, det vill säga själva arbetet, är enligt forskning de allra viktigaste  faktorerna som påverkar  arbetsmotivationen.

• Man vill fokusera sig på arbetet och  sköta det ordentligt, eftersom arbetet  anses vara viktigt.

• Arbets- och livserfarenhet hjälper att  förstå samt ta itu med arbetsrelaterade  utmaningar.

• Senioren som söker arbete är en  mycket kapabel och frisk person med  god arbetsförmåga.

En organisation som har kunskapen att sysselsätta mångsidigt och är färdig att möta arbets- och rekryterinsmarknadens utmaningar.

FÖRDERLAR FÖR SAMHÄLLET:
ETT VIKTIGT ÄMNE

Tillsammans med våra arbetstagare och kunder är vi inne på ett viktigt ämne, eftersom äldre befolkningens högre sysselsättning har en direkt inverkan på landets psykiska, fysiska och ekonomiska välbefinnande.

Den åldrande befolkningen är ett stort hot mot vårdnadsförhållandet; andelen av den arbetande befolkningen i vårt land minskar och organisationer står inför mer och mer utmanande problem som är relaterade till arbetskraftens kvantitativa och kvalitativa tillgångar.

Potentialen som den äldre befolkningen erbjuder är stor och tydligt bättre kvalitetsmässigt än tidigare (färdigheter, erfarenhet, hälsa).

Vi nätverkar och samarbetar med andra aktörer och organisationer för vilka det är viktigt att sysselsätta den äldre befolkningen.

KONTAKTINFORMATION

Porkkalankatu 7 B
00180 Helsinki
info@silversenior.fi

REKRYTERING / ARBETSTAGARE

MERJA PYLKKÄNEN
merja.pylkkanen@silversenior.fi
Tel. +358 50 544 3487

MARIA NIVA
maria.niva@silversenior.fi
Tel. +358 44 254 4322

FÖRSÄLJNING

HARRI IMMONEN
harri.immonen@silversenior.fi
Tel. +358 400 425 116

PETRI AHONEN
petri.ahonen@silversenior.fi
Tel. +358 400 415 732

ANSTÄLLDSFÖRHÅLLANDEN

PETRI AHONEN
petri.ahonen@silversenior.fi
Tel. +358 400 415 732

VD

SEPPO NIVA
seppo.niva@silversenior.fi
Tel. +358 40 588 3580