HYÖDYT TYÖNHAKIJOILLE JA -TEKIJÖILLE

1

Palvelemme 50+ -ikäisiä työnhakijoita.

 • Olemme valtakunnallinen ja toimialariippumaton yritys, joka on erikoistunut 50+ -ikäisten työllistämiseen.

2

Asiakkaamme arvostavat 50+ -ikäisten työelämätaitoja.

 • Yritysasiakkaamme etsivät kauttamme nimenomaan yli 50-vuotiaita osaajia.

3

Monimuotoinen työyhteisö tekee tutkitusti parempaa tulosta.

 • 50+ -ikäisillä on hyvät työelämä- ja ongelmanratkaisutaidot sekä hyvä asiakaspalveluosaaminen.

4

Tarjoamme 50+ -osaajille keikkatöitä sekä määräaikaisia tehtäviä useilla toimialoilla.

 • Vuokratyö mahdollistaa joustavan työnteon mallin ja työmäärän sovittamisen itselle sopivaksi.

5

Vuokratyö – kanava takaisin työelämään.

 • Valtaosa määräaikaisessa vuokratyösuhteessa olleista tekijöistämme työllistyy lopulta suoraan asiakasyrityksemme palvelukseen.

6

ONNISTU KOKEMUKSELLA!

 • Löydä itsellesi sopiva Silver 50+ -työpaikka. 

HYÖDYT ASIAKKAILLEMME

1

Vuokratyö on joustava ja tehokas vaihtoehto, kun työlle tarvitaan tekijä.

 • Kausivaihtelut, sairauspoissaolot ja sijaisuudet on usein fiksua hoitaa käyttämällä vuokratyövoimaa.

2

50+ -työntekijöiden vahvuudet.

 • Työssä motivoi sen sisältö sekä työn tarjoamat sosiaaliset kontaktit.
 • Poissaoloja on tutkitusti vähemmän kuin nuoremmilla.
 • Työuran aikana hankittu kokemus antaa hyvät valmiudet selvitä erilaista tilanteista.

3

Ratkaisuja työvoimapulaan ja kohtaanto-ongelmaan.

 • 50+ -ikäisillä on monipuolinen osaaminen sekä halu ja kyky oppia uutta. 

HYÖDYT YHTEISKUNNALLE

1

Silver 50+ on vastuullinen kotimainen toimija, joka edistää omilla rekrytoinneillaan 50 – 64 vuotiaiden työllistymistä.

2

Silver 50+ tarjoaa kanavan eläkkeen ohella tehtävälle työlle. 

3

50+ – ikäluokan arvostuksen nostaminen  ja  parempi työllistäminen  on nopea ja tehokas tapa hyödyntää maassamme olevaa työvoimapotentiaalia.

4

Mielestämme työllistymisessä ratkaisevaa ei pitäisi olla työnhakijan ikä, vaan henkilön osaaminen ja kokemus, hyvät työelämätaidot sekä kyky ja motivaatio oppia uusia asioita.

5

Oikeilla toimenpiteillä voidaan työtä tekevien 50-74 vuotiaiden määrää kasvattaa kymmenillä tuhansilla henkilöillä.

6

Jotta kykenenne kansantaloutena kasvamaan sekä säilyttämään hyvinvointivaltiomme, myös 50+ -ikäisten työpanosta on välttämätöntä hyödyntää työmarkkinoilla.