TIEKARTTA ELÄKKEEN ODOTUSHUONEESTA TULOKSELLISEEN TYÖHÖN – ESIHENKILÖILLE

69,00  sis alv 24%

  •   Haluatko, että teillä on käytettävissä osaavaa ja sitoutunutta työvoimaa?
  •   Haluatko, että työpaikkasi on edelläkävijä varttuneiden vahvuuspotentiaalin hyödyntämisessä (diversiteetti)?
  •   Haluatko, että teillä toteutuu toimintakulttuuri, joka saa työntekijäsi kokemaan itsensä tarpeelliseksi ja osaksi organisaatiota koko työuran ajan (inkluusio)?

Olemme laatineet tiekartan ja askelmerkit, joilla nämä saadaan toteutumaan.

Miten osaat johtaa monimuotoista työyhteisöäsi ja työntekijääsi niin, että hän voi käyttää voimavarojaan ja vahvuuksiaan? Autamme helpon verkkovalmennuksen avulla. Verkkokurssi sisältää 5 moduulin videovalmennuksen ja siihen liittyvän erillisen orientaatiomateriaalin.

Tutustu valmennukseen tarkemmin.

Osasto:

Askelmerkit hyvään johtamiseen.
Valitettavan usein lakisääteisen eläkeiän lähestyessä työntekijä itse, hänen esihenkilönsä ja koko työyhteisö jää odottelemaan eläkkeelle siirtymistä. Ajaudutaan eläkkeen odotushuoneeseen, joka on passiivinen ja energiaa kuluttava tila.

Verkkovalmennus antaa askelmerkit ikäjohtamiseen eläkeiän kynnyksellä turhauttavasta eläkkeen odottelusta tulokselliseen työhön.

Valmennus antaa työkalun diversiteetin johtamiseen ikänäkökulmasta. Hyvät ikäjohtamisen käytännöt lisäävät luottamusta ja näkyvät työpaikan toimintakulttuurissa. Osaajat pysyvät pitkään talossa, ja hyvä työnantajakuva auttaa uusien rekrytoinnissa.

Mahdollisuus oppimiseen missä ja milloin vain
Verkkovalmennus on vaivaton, aikaan ja paikkaan sitomaton tapa saada oivalluksia omaan johtamiskäyttäytymiseen. Orientaatiomateriaali tehtävineen auttaa uusien käytäntöjen välittömään soveltamiseen omassa työyhteisössä.

Verkkokurssin rakenne:
A Avoimuus            1. Moduuli
S Suunnitelma       2. Moduuli
K Käytännöt           3. Moduuli
E Energia                4. Moduuli
L Lähtökahvit         5. Moduuli
3 Kolmas elämänvaihe

Esihenkilöiden verkkokurssi
Esihenkilöiden valmennuksen hinta 69 € sis. alv/kpl, sisältää orientaatiomateriaalin (13 sivua).
Käsittelemme ostokseen tarvittavia tietoja ehdottoman luottamuksellisesti.

Voit lukea täältä enemmän siitä, miten käsittelemme asiakkaidemme tietoja. Ostamalla kurssin hyväksyt ehdot (sopimukseen perustuva oikeus käsitellä tietoja). Kurssille kirjautuminen tapahtuu sähköpostiisi tulevasta kuitista löytyvien tietojen avulla. Kurssi on käytössäsi 6 kuukautta ostopäivästä. Jos kuittia ei näy, tarkistathan myös roskapostikansion.

Lisätietoja antaa ja yhteyshenkilönä toimii Marketta Rantama, sähköposti: marketta.rantama@silversenior.fi, puh. 045 1253 870
Ostot yhteislaskutuksella: yhteys Marketta Rantama

Valmentajanne

Ura- ja työhyvinvoinnin valmentaja Marketta Rantama

Koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti

Yli 40 vuoden työkokemus työeläkkeistä, HR-asioista ja henkilöstöjohtamisesta

– yrittäjä, ura-ja työhyvinvoinnin valmentaja.
– kokemusasiantuntija: perusti oman yrityksen työuran päätyttyä vanhuuseläkkeelle siirtymiseen.

Silver 50+ ikäjohtamisen asiantuntija

Intohimomme on varttuneempien ikäluokkien työllistämisessä ja heidän tarjoamansa työvoimavarannon hyödyntämisessä. Puhumme ikäjohtamisesta.

Ikäjohtamisella tässä valmennuksessa tarkoitetaan varttuneiden työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista ja heidän työuransa tukemista.

Toimivat ikäjohtamisen käytännöt auttavat työntekijää säilyttämään energiansa kolmanteen elämänvaiheeseen (vanhuuseläkkeelle). Tällä on positiivinen, suora vaikutus ikääntyneen väestönosan terveyteen ja hyvinvointiin.

Työpaikkatason ikäjohtaminen

Valmennus vie ikäjohtamisen käytännöt työpaikkatasolle tiekartan avulla:

Merkittävin tekijä työssä jatkamiselle on kokemus oman työn merkityksellisyydestä sekä johtaminen ja työpaikan ilmapiiri.

Lähestymisemme on lyhykäisyydessään:
Ratkaisu työelämässä jatkamiseen tehdään työntekijän ja hänen esihenkilönsä välisessä vuorovaikutuksessa.

Oikeilla toimintatavoilla ja kysymyksillä työura jatkuu kuukausia jopa vuosia tuloksellisena ja molempia osapuolia tyydyttävänä. Tähän ei tarvita massiivisia ikäohjelmia. Ratkaisu löytyy vuorovaikutuksen laatua kehittämällä.

Käytännön työkaluksi ASKEL3-malli
Tarjoamme tähän käytännön työkalua: ASKEL3-mallia. Valmennuksessamme opastamme sekä esihenkilöitä että työntekijöitä mallin käyttöön tiekartan avulla vaihe vaiheelta. Valmennukseen sisältyvien tehtävien avulla mallia voi välittömästi soveltaa käytäntöön omalla työpaikalla.

Esihenkilöllä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa varttuneen toimintaan oikeanlaisella johtamisella.

Varttuneella työntekijällä on mahdollisuus itseohjautuvasti johtaa uraansa ja tehdä merkityksellistä työtä arvostavassa työilmapiirissä.

Vuorovaikutus tärkeää
Eläkeiän kynnyksellä on vaarana, että työntekijä jää sivuraiteelle työyhteisön toiminnasta. Hänestä tulee helposti yhteistyöhaluton, kehityksen jarruttaja ja jopa vallankäyttäjä. Kokemustieto eli hiljainen tieto jää hyödyntämättä. Kun työntekijästä ei olla kiinnostuneita, hän menettää motivaationsa.

Tarvitaan keskustelua, jossa paneudutaan kokeneen työntekijän vahvuuksiin, aikaisempiin työrooleihin ja luodaan selkeä näkymä tulevien vuosien työtehtävistä ja niihin liittyvistä tavoitteista.
Esihenkilön verkkokurssivalmennus on tarkoitettu kaikille johtajille, esihenkilöille, lähijohtajille ja tiiminvetäjille.

Kun esihenkilöt hallitsevat ikäjohtamisen käytännöt, yrityksen työnantajakuva ja kilpailukyky paranevat ja työntekijöiden työhyvinvointi paranee. Samalla koko yhteiskunnan työllisyysaste nousee, kun kokeneet työntekijät pysyvät pitkään työelämässä.

Kurssi sisältää viisi moduulia: avoimuus, suunnittelu, käytännöt, energia ja lähtökahvit:
Käytännössä selkeät askelmerkit työuran jatkoon. Verkkokurssin arvoa ei voi mitata rahassa. Pitkät, tuottavat työurat hyödyttävät sekä työntekijää, työnantajaa että koko yhteiskuntaa.
Kurssia täydentää 50+ työntekijöille suunnattu erillinen verkkokurssivalmennus: Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön, joka sisältää orientaatiomateriaalin tehtävineen.

Paras hyöty saadaan kun työpaikoilla on käytettävissä molemmat valmennuskokonaisuudet. Konkreettisina ne parantavat aidosti vuorovaikutusta, työn tuloksellisuutta ja kokemustiedon siirtymistä. Toimiva vuorovaikutus on avain pitkälle ja tuloksekkaalle työuralle.

Valmennus täyttää yhteistoimintalain 16 §:n mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisen velvoitteen huomioida ikääntyneiden työntekijöiden erityistarpeet henkilöstökoulutuksessa.

Työnantajat voivat hankkia valmennuksen kaikille esihenkilöille ja 50+ työntekijöilleen. Hyöty näkyy tuloksellisena ja merkityksellisenä työnä sekä osaamispääoman kasvuna.
Ammattijärjestöt voivat hankkia verkkokurssivalmennuksen 50+ jäsenilleen. Hyöty näkyy työntekijöiden arvostuksena ja yhdenvertaisena kohteluna.
Eläkelaitokset voivat hankkia valmennuksen asiakastyönantajilleen. Hyöty näkyy pidentyneinä työurina, uusina työsuhteina ja yrittäjätoimintana.

Hankkimalla valmennukset, olette edelläkävijöitä kokeneiden työntekijöiden työnteon edistämisessä. Erillisten koulutustilaisuuksien ja valmennusten järjestäminen maksaa tuhansia euroja ja vie aikaa.