fbpx

Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön – Työntekijöille

59,00  sis alv 24%

 

Kurssilla matkataan käytännönläheisesti ne työuran vuodet juuri ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä ja opastetaan kuinka näistä vuosista saamme hyviä ja merkityksellisiä juuri sinulle? On oleellista, että voit käyttää osaamistasi täysipainoisesti työurasi loppuun saakka – sinua ja sinun ainutlaatuista osaamistasi tarvitaan! Verkkokurssi sisältää 5 moduulin videovalmennuksen ja siihen liittyvän erillisen orientaatiomateriaalin.

Tutustu valmennukseen tarkemmin

Osasto:
Tiekartta eläkkeen odotushuoneen merkitykselliseen työhön

Verkkokurssi opastaa työntekijät järjestelmällisesti askel askeleelta johtamaan omaa uraa aktiivisessa vuorovaikutuksessa esihenkilönsä kanssa ennen kolmatta elämänvaihetta. Tiekartta antaa askelmerkit turhauttavasta eläkkeen odottelusta merkitykselliseen työhön. Mahdollistaa energian säilymisen kolmanteen elämänvaiheeseen. Tässä itseopiskeluversiossa työntekijä opiskelee itsenäisesti perehtyen ensiksi orientaatiomateriaaliin ja kuuntelemalla ja katsomalla sen jälkeen verkkokurssin moduulit numerojärjestyksessä läpi. Orientaatiomateriaalissa on tehtäviä.


Verkkokurssin rakenne:

A Avoimuus                        1. Moduuli
S Suunnitelma                   2. Moduuli
K Käytännöt                       3. Moduuli
E Energia                            4. Moduuli
L Lähtökahvit                     5. Moduuli
3 Kolmas elämänvaihe

Työntekijöiden verkkokurssi

Työntekijöiden valmennuksen hinta 49 € + alv/kpl, sisältää orientaatiomateriaalin.

Käsittelemme ostokseen tarvittavia tietoja ehdottoman luottamuksellisesti. Voit lukea täältä enemmän siitä, miten käsittelemme asiakkaidemme tietoja. Ostamalla kurssin hyväksyt ehdot (sopimukseen perustuva oikeus käsitellä tietoja). Kurssille kirjautuminen tapahtuu sähköpostiisi tulevasta kuitista löytyvien tietojen avulla. Kurssi on käytössäsi 6 kuukautta ostopäivästä. Jos kuittia ei näy, tarkistathan myös roskapostikansion.

Valmentajanne

Ura- ja työhyvinvoinnin valmentaja Marketta Rantama

Koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden lisensiaatti

Yli 40 vuoden työkokemus työeläkkeistä, HR-asioista ja henkilöstöjohtamisesta

– johtamisvalmentaja, työsuojelun ja yhteistoiminnan asiantuntija
– kokemusasiantuntija: perusti oman yrityksen työuran päätyttyä vanhuuseläkkeelle siirtymiseen.

Silver 55+ ikäjohtamisen asiantuntija

Ikäjohtaminen tarkoittaa kaikenikäisten  erityistarpeiden ja vahvuuksien huomioon ottamista henkilöstövoimavarojen johtamisessa. Käsitettä on laajennettu urajohtamisen ja moninaisuuden/monimuotoisuuden johtamisen suuntaan tavoitteena  ihmisten erilaisuuden hyödyntäminen.

Ikäjohtamisella tässä valmennuksessa tarkoitetaan varttuneiden työntekijöiden vahvuuksien tunnistamista ja heidän työuransa tukemista.

Vuodet ennen eläkkeelle siirtymistä ovat tärkeitä työntekijän itsensä, hänen työnantajansa sekä koko yhteiskunnan kannalta. Toimivat ikäjohtamisen käytännöt auttavat työntekijää säilyttämään energiansa kolmanteen elämänvaiheeseen (vanhuuseläkkeelle) . Tällä on positiivinen, suora vaikutus ikääntyneen väestönosan terveyteen ja hyvinvointiin.

Työpaikkatason ikäjohtaminen

Valmennus vie ikäjohtamisen käytännöt työpaikkatasolle tiekartan avulla:

 

Merkittävin tekijä työssä jatkamiselle on kokemus oman työn merkityksellisyydestä sekä johtaminen ja työpaikan ilmapiiri.
Ideamme on lyhykäisyydessään: ratkaisu työelämässä jatkamiseen tehdään työntekijän ja hänen esihenkilönsä välisessä vuorovaikutuksessa. Oikeilla toimintatavoilla ja kysymyksillä työura jatkuu kuukausia jopa vuosia tuloksellisena ja molempia osapuolia tyydyttävänä. Tähän ei tarvita massiivisia ikäohjelmia. Ratkaisu löytyy vuorovaikutuksen laatua kehittämällä.

Tarjoamme tähän käytännön työkalua: ASKEL3-mallia. Valmennuksessamme opastamme sekä esihenkilöitä että työntekijöitä mallin käyttöön tiekartan avulla vaihe vaiheelta. Valmennukseen sisältyvien tehtävien avulla mallia voi välittömästi soveltaa käytäntöön omalla työpaikalla.
Esihenkilöllä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa varttuneen toimintaan oikeanlaisella johtamisella.

Varttuneella työntekijällä on mahdollisuus itseohjautuvasti johtaa uraansa ja tehdä merkityksellistä työtä arvostavassa työilmapiirissä. Valitettavan usein lakisääteisen eläkeiän lähestyessä työntekijä itse, hänen esihenkilönsä ja koko työyhteisö jää odottelemaan eläkkeelle siirtymistä. Ajaudutaan eläkkeen odotushuoneeseen, joka on passiivinen ja energiaa kuluttava tila.

Jos varttunut työntekijä kokee jäävänsä sivuraiteille, hänestä voi tulla yhteistyöhaluton. Todellinen ongelma on riittävän vuorovaikutuksen puute. Yksinkertaisesti esihenkilö ei tunne kokenutta työntekijäänsä. Harvoin hän on ollut tätä rekrytoimassakaan. Hän ei välttämättä tiedä tämän koulutusta ja työkokemusta. Työntekijän omat toiveet työn muotoilutarpeista ja työssä jatkaminen ovat hämärän peitossa. Kokemustieto eli hiljainen tieto jää hyödyntämättä. Kun työntekijästä ei olla kiinnostuneita, hän menettää motivaatiotaan.

Muodollinen kehityskeskustelu, jossa varovasti kysytään seniorin aikomuksista eläköitymisen suhteen ei riitä. Tarvitaan keskustelua, jossa paneudutaan kokeneen työntekijän vahvuuksiin, aikaisempiin työrooleihin ja luodaan selkeä näkymä tulevien vuosien työtehtävistä ja niihin liittyvistä tavoitteista. Esihenkilön verkkokurssivalmennus on tarkoitettu kaikille johtajille, esihenkilöille, lähijohtajille ja tiiminvetäjille. Kun esihenkilöt hallitsevat ikäjohtamisen käytännöt, yrityksen työnantajakuva ja kilpailukyky paranevat ja työntekijöiden työhyvinvointi paranee. Samalla koko yhteiskunnan työllisyysaste nousee, kun kokeneet työntekijät pysyvät pitkään työelämässä.

Kurssi sisältää viisi moduulia: avoimuus, suunnittelu, käytännöt, energia ja lähtökahvit: käytännössä selkeät askelmerkit työuran jatkoon. Verkkokurssin arvoa ei voi mitata rahassa. Pitkät, tuottavat työurat hyödyttävät sekä työntekijää, työnantajaa että koko yhteiskuntaa.
Kurssia täydentää 55+ työntekijöille suunnattu erillinen verkkokurssivalmennus: Tiekartta eläkkeen odotushuoneesta merkitykselliseen työhön, sisältää orientaatiomateriaalin tehtävineen.

Paras hyöty ikäjohtamisen valmennuksesta tulee, kun työpaikoilla on käytettävissä molemmat valmennuskokonaisuudet. Konkreettisina ne parantavat aidosti vuorovaikutusta, työn tuloksellisuutta ja kokemustiedon siirtymistä. Toimiva vuorovaikutus on avain pitkälle ja tuloksekkaalle työuralle.
Valmennus täyttää yhteistoimintalain 16 §:n mukaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisen velvoitteen huomioida ikääntyneiden työntekijöiden erityistarpeet henkilöstökoulutuksessa.

Työnantajat voivat hankkia valmennuksen kaikille esihenkilöille ja 55+ työntekijöilleen. Hyöty näkyy tuloksellisena ja merkityksellisenä työnä sekä osaamispääoman kasvuna.

Ammattijärjestöt voivat hankkia verkkokurssivalmennuksen 55 + jäsenilleen. Hyöty näkyy työntekijöiden arvostuksena ja yhdenvertaisena kohteluna. Eläkelaitokset voivat hankkia valmennuksen asiakastyönantajilleen. Hyöty näkyy pidentyneinä työurina, uusina työsuhteina ja yrittäjätoimintana. Hankkimalla valmennukset, olette edelläkävijöitä kokeneiden työntekijöiden työnteon edistämisessä. Erillisten koulutustilaisuuksien ja valmennusten järjestäminen maksaa tuhansia euroja ja vie aikaa.