fbpx

HYÖDYT TYÖNTEKIJÖILLEMME

1

Keskitymme, erikoistumme ja palvelemme vain 55+ ikäsegmenttiä.
– Työntekijöiden kuunteleminen on tärkeää.

2

Mielekäs työ ja työn sosiaalinen ympäristö vaikuttavat sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin
– työstä saa lisää elinvoimaa tutkitusti!

3

Työ lisää ja vaikuttaa myös taloudelliseen hyvinvointiin

4

Senior-työntekijöille tarjotaan monipuoliset mahdollisuudet tehdä työtä eri toimialoilla eri tehtävissä.

5

Mahdollisuus olla osa tehokasta yhteiskuntaa. Laittaa oma vuosien aikana kertynyt osaaminen hyödyttämään yhteiskuntaa.

6

Työtä voi tehdä oman mieltymyksensä mukaan säännöllisesti joko täysi- tai osa-aikaisesti tai satunnaisemmin

HYÖDYT ASIAKKAILLEMME

1

Vuokratyö on joustava ja tehokas tapa kohdata organisaation henkilöstötarpeita. Organisaation johdon ja esimiesten aikaa vapautuu rekrytoinnista ja henkilöstöasioista ydinliiketoimintaan.

2

Senior-työntekijöiden halu ja kyky tehdä motivoituneesti ja luotettavasti työtä perustuu:

  • Työn mielenkiintoisuus ja sosiaalinen ympäristö, siis työ itse, ovat tutkitusti tärkeimmät työmotivaatiotekijät.
  • Koska työ on tärkeää, siihen keskitytään ja se halutaan hoitaa hyvin
  • Työ- ja elämänkokemus auttavat ymmärtämään ja kohtaamaan työhön liittyviä haasteita
  • Työhön hakeutuva seniori on hyvin voiva ja terve ihminen, jonka työkyky on hyvä

3

Organisaatio, joka osaa ja kykenee työllistämään monipuolisesti, on myös valmiimpi kohtaamaan työ- ja rekrytointimarkkinoiden haasteita.

HYÖDYT YHTEISKUNNALLE

1

Huoltosuhteemme kehitys tarkoittaa, että yhä pienempi työtä tekevä väestön osa elättää yhä suuremman työtä tekemättömän väestön osan.

2

Haluamme olla lisäämässä vastuullisuutta ja kestävyyttä yhteiskunnassamme. Valitsemalla Silver Seniorin, asiakas ja työntekijä toteuttavat hyvää yhteiskunnallista sosiaalista vastuuta.

3

Varttuneempien ikäluokkien parempi työllistäminen ja heidän työllistämisasteensa nostaminen on nopea ja tehokas tapa hyödyntää maassamme olevaa työvoimapotentiaalia.

4

Haluamme olla konkreettisesti parantamassa huoltosuhteemme kehitystä, sillä yhä pienempi työtä tekevä väestön osa elättää yhä suuremman työtä tekemättömän väestön osan.

5

Oikeilla toimenpiteillä voidaan työtä tekevien 55-74 vuotiaiden määrää kasvattaa useilla tuhansilla henkilöillä (tai tarkemman arvion mukaan jopa 20 000 – 30 000 henkilöllä)

6

Varttuneemman väestön parempi työllistäminen vaikuttaa maamme henkiseen, fyysiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.