8 HYVÄÄ SYYTÄ, MIKSI 50+ -TYÖNTEKIJÄ ON ERINOMAINEN VAIHTOEHTO

Hyvin jalkautettu ikästrategia parantaa tutkitusti organisaation suorituskykyä. Kaikkien työntekijöiden tuottavuus on korkeampi yrityksissä, joissa on eri ikäisiä työntekijöitä.

Asenne. 50+ työntekijät ovat parhaimmillaan ennakoivia sekä käytännöllisiä ja heillä on hyvä resilisessi.  Ruuhkavuodet ja suurimmat taloudelliset paineet ovat takana ja he voivat keskittää energiansa työhön.

Luotettavuus. 50+ työntekijä ei vaihda yhtä helposti työpaikkaa kuin uraputkessa oleva nuorempi kollegansa. Uuden henkilön palkkaaminen ja kouluttaminen on kallista, vaihtuvuus maksaa. 

Yhteistyötaidot. 50+ työntekijät arvostavat tiimityötä. Suurimman egon päivät alkavat ovat takana, joten heidän on helpompi jakaa osaamistaan myös muille.

Mentorointi. 5o+ työntekijällä on tärkeä rooli nuorempien työntekijöiden valmentamisessa ja hiljaisen tiedon siirtämisessä nuoremmille.

Verkostot. 50+ työntekijällä on syvempi toimialan tuntemus sekä vahvemmat ammatilliset ja asiakasverkostot.

Päätöksentekotaidot. Moni taito voidaan opettaa, mutta mikään koulutus ei tuo tietoa ja viisautta, joka on kertynyt pitkän työuran aikana. 50+ työntekijä on kokenut ongelmanratkaisija. 

Johtajuus. Työntekijöillä, jotka ovat olleet monessa mukana, on usein hyvät sosiaaliset ja viestinnälliset taidot. Monet muutkin tärkeät ominaisuudet, kuten tunnetaidot, kehittyvät iän karttuessa.

Ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä miten sinun organisaatiosi voisi hyödyntää 50+ osaajiemme kokemusta: https://silversenior.fi