fbpx
ssoy55

VARTTUNEEMMAN VÄESTÖN TYÖLLISTYMINEN ON KAIKKIEN ETU!

Silver 55+Senior on uusi suomalainen henkilöstöpalveluyritys, jonka tehtävänä on varttuneemman työvoiman tehokkaampi työllistäminen ja heidän tarjoamansa työvoimavarannon parempi hyödyntäminen.

Silver Senior on tunnistanut työelämän suuren murroksen, jossa kokeneiden ammattilaisten panosta ja osaamista hyödynnetään riittämättömästi. Varttuneempien ikäluokkien parempi työllistäminen ja heidän työllistämisasteensa nostaminen on nopea ja tehokas tapa hyödyntää maassamme olevaa työvoimapotentiaalia.

VÄESTÖKEHITYKSELLÄ ON SYVÄLLISIÄ TYÖMARKKINAVAIKUTUKSIA

VAIKUTTAMINEN

Silver Seniorin tehtävänä on varttuneempien ikäluokkien työllistäminen ja heidän tarjoaman työvoimavarannon tehokkaampi hyödyntäminen – yhteistyöstä missä kaikki osapuolet hyötyvät aidosti.

TYÖTÄ SITÄ AIDOSTI HALUAVILLE

Rekrytoimme varttuneempia ja hyvän työmotivaation omaavia työntekijöitä toimimaan asiakasyrityksissämme. Työ tehdään joko vuokra- tai asiakasyritysten työsuhteissa.

Tarjoamme työtä monipuolisesti eri toimialoilla ja eri tehtävissä. Työ voi olla täysiaikaista tai säännöllistä tai satunnaisempaa osa-aikatyötä.

Lue lisää ja katso avoimet työpaikat alla olevasta napista.

TEKIJÖITÄ HEITÄ AIDOSTI ARVOSTAVILLE

Asiakasyrityksemme arvostavat työ- ja elämänkokemusta omaavia luotettavia työntekijöitä.

TÄRKEÄLLÄ ASIALLA

Olemme yhdessä työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa tärkeällä asialla, sillä maamme varttuneemman väestön parempi työllistyminen vaikuttaa suoraan maamme henkiseen, fyysiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Väestörakenteemme ikääntyminen on huoltosuhteelle merkittävä uhka; työtä tekevien osuus maamme väestöstä pienenee ja organisaatiot kohtaavat yhä enemmän sekä yhä haastavampia ongelmia liittyen työvoiman määrälliseen ja laadulliseen saatavuuteen.

Varttuneemman väestön tarjoama potentiaali on mittava ja laadultaan (osaaminen, kokemus, terveys) selvästi aiempaa parempi.

Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, joille varttuneemman väestön työllistyminen on tärkeää.

YLE UUTISET 18.5.2020

Eläketurvakeskus arvioi, että vuositasolla työssä käy 100 -150 tuhatta eläkeläistä.

Työhaluisia eläkeläisiä on kuitenkin vielä enemmän. Monet haluaisivat ja voisivat tehdä ansiotyötä, mutta eivät aktiivisesti hae töitä. Noin 30 000 eläkeläisen arvioidaan kaipaavan töitä.

Kansantaloutemme tulevaisuuden kannalta yleinen työikäisen väestön työllisyysaste on saatava nousuun.

Eläkeläisistä on apua, vaikka eläkeläisten työnteko ei yksinään ratkaise Suomen ongelmaa.

Eläkeläiset tekevät työtä enemmän omista lähtökohdistaan ja vähemmän pakosta.

Eläkeläiset ovat koko ajan paremmassa kunnossa. Elinajan pidentyminen ja lisävuodet ovat nimenomaan terveitä vuosia.

SIJOITTAJAT LÖYSIVÄT SILVER SENIORIN

Yli 55-vuotiaiden henkilöstövuokraukseen ja -palveluihin keskittyvä Silver Senior on saanut omistajikseen joukon kokeneita sijoittajia.

Silver Seniorin marraskuun alussa päättyneellä rahoituskierroksella yhtiön uusiksi omistajiksi ovat tulleet mm. sijoittaja Marko Kauppi, Nebulan perustajana tunnetuksi tullut sijoittaja Ville Skogberg ja Aallon Groupin toimitusjohtaja Ari Kelloniemi.

Silver Senior on henkilöstöpalveluyritys, joka keskittyy yli 55-vuotiaiden työkokemuksen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Yrityksille se tarjoaa mahdollisuuden palkata kokeneita osaajia – myös projektiluonteisesti tai osaaikaisesti juuri silloin kun osaamiselle on käyttöä. Osaajille yhtiö etsii puolestaan uusia ja motivoivia työmahdollisuuksia.

KAUPPALEHTI: YLI 55-VUOTIAANA TYÖNTEKIJÄ ON PARHAIMMILLAAN

Hyvä ikästrategia parantaa tutkitusti organisaation suorituskykyä, Seppo Niva huomauttaa.

Lukijalta. Tämän päivän 55–65-vuotiaat ovat terveempiä, virkeämpiä ja paremmin koulutettuja kuin aikaisemmat sukupolvet. Heillä on vähemmän sairauslomapoissaoloja kuin nuoremmilla.

Työmarkkinoilla yli 55-vuotiaita kutsutaan kuitenkin ikääntyneiksi työntekijöiksi. En tiedä, kuka käsitteen on suomen kieleen lanseerannut, mutta siitä ei liene epäselvyyttä, etteikö sen sivumerkitys olisi negatiivinen.

Työntekijöinä he ovat kuitenkin usein parhaimmillaan.

OTA YHTEYTTÄ

YHTEYSTIEDOT

Porkkalankatu 7 A
00180 Helsinki
info@silversenior.fi

REKRYTOINTI / TYÖNHAKIJAT

MERJA PYLKKÄNEN
merja.pylkkanen@silversenior.fi
Puh. +358 20 755 3553, +358 40 045 5027

MYYNTI

HARRI IMMONEN
harri.immonen@silversenior.fi
Puh. +358 400 425 116

TYÖNTEKIJÄSUHTEET

PETRI AHONEN
petri.ahonen@silversenior.fi
Puh. +358 400 415 732

HALLINTO

SEPPO NIVA
seppo.niva@silversenior.fi
Puh. +358 40 588 3580

OUTI LÄHTEENMÄKI
outi.lahteenmaki@silversenior.fi
Puh. +358 50 520 1571