fbpx

VARTTUNEEMMAN VÄESTÖN TYÖLLISTYMINEN ON KAIKKIEN ETU!

Silver 50+Senior on uusi suomalainen henkilöstöpalveluyritys, jonka tehtävänä on varttuneemman työvoiman tehokkaampi työllistäminen ja heidän tarjoamansa työvoimavarannon parempi hyödyntäminen.

Silver Senior on tunnistanut työelämän suuren murroksen, jossa kokeneiden ammattilaisten panosta ja osaamista hyödynnetään riittämättömästi. Varttuneempien ikäluokkien parempi työllistäminen ja heidän työllistämisasteensa nostaminen on nopea ja tehokas tapa hyödyntää maassamme olevaa työvoimapotentiaalia.

VÄESTÖKEHITYKSELLÄ ON SYVÄLLISIÄ TYÖMARKKINAVAIKUTUKSIA

VAIKUTTAMINEN

Silver Seniorin tehtävänä on varttuneempien ikäluokkien työllistäminen ja heidän tarjoaman työvoimavarannon tehokkaampi hyödyntäminen – yhteistyöstä missä kaikki osapuolet hyötyvät aidosti.

TYÖTÄ SITÄ AIDOSTI HALUAVILLE

Rekrytoimme varttuneempia ja hyvän työmotivaation omaavia työntekijöitä toimimaan asiakasyrityksissämme. Työ tehdään joko vuokra- tai asiakasyritysten työsuhteissa.

Tarjoamme työtä monipuolisesti eri toimialoilla ja eri tehtävissä. Työ voi olla täysiaikaista tai säännöllistä tai satunnaisempaa osa-aikatyötä.

Lue lisää ja katso avoimet työpaikat alla olevasta napista.

TEKIJÖITÄ HEITÄ AIDOSTI ARVOSTAVILLE

Asiakasyrityksemme arvostavat työ- ja elämänkokemusta omaavia luotettavia työntekijöitä.

TÄRKEÄLLÄ ASIALLA

Olemme yhdessä työntekijöidemme ja asiakkaidemme kanssa tärkeällä asialla, sillä maamme varttuneemman väestön parempi työllistyminen vaikuttaa suoraan maamme henkiseen, fyysiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin.

Väestörakenteemme ikääntyminen on huoltosuhteelle merkittävä uhka; työtä tekevien osuus maamme väestöstä pienenee ja organisaatiot kohtaavat yhä enemmän sekä yhä haastavampia ongelmia liittyen työvoiman määrälliseen ja laadulliseen saatavuuteen.

Varttuneemman väestön tarjoama potentiaali on mittava ja laadultaan (osaaminen, kokemus, terveys) selvästi aiempaa parempi.

Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä muiden toimijoiden ja organisaatioiden kanssa, joille varttuneemman väestön työllistyminen on tärkeää.

OTA YHTEYTTÄ

YHTEYSTIEDOT

Porkkalankatu 7 A
00180 Helsinki
info@silversenior.fi

REKRYTOINTI / TYÖNHAKIJAT
  • ULLA RANTAMO
  • ulla.rantamo@silversenior.fi
  • Puh.  +358 40 0455542
  •  
  • JAANA LINDFORS
  • jaana.lindfors@silversenior.fi
  • Puh. +358 40 0455027
MYYNTI

 SEPPO NIVA

seppo.niva@silversenior.fi
Puh. +358 40 5883580

PETTERI LEHTONEN
petteri.lehtonen@silversenior.fi
Puh. +358 400 431600

ASIAKASSUHTEET / KUMPPANIYHTEISTYÖ

OUTI LÄHTEENMÄKI
outi.lahteenmaki@silversenior.fi
Puh. +358 50 5201571